NETPORT NEWS DECEMBER 2023

En tillbakablick på året som gått

2023 har varit ett härligt år eftersom vi fått möjlighet att starta upp nya spännande och inte minst viktiga projekt. 
I projektet Cross Innovation Southern Sweden jobbar vi tillsammans med Region Blekinge och Region Skåne med en metod som kopplar ihop företag inom kulturella och kreativa branscher med företag inom andra näringar. Genom att blanda olika branscher får man utrymme för nya perspektiv, idéer och lösningar. Bland annat startar vi just nu igång ett arbete med Karlshamns kommun där vi ska hitta nya sätt att motverka ofrivillig ensamhet. 
Sustaid Syd är ett annat projekt som startade under året som handlar om att bygga ett regionalt samverkans- och kunskapsforum vilket ska accelerera innovationer och lösningar inom området kris, katastrof och klimatförändringar. 
Kickstart 2 är ett projekt där vi tillsammans med Region Blekinge, BTH och Techtank stärker Blekinges forskning och innovationskapacitet. Detta gör vi bland annat genom att fokusera på den gröna omställningen av Blekinges industrier.
 
Inom energiområdet som vi ser som oerhört viktigt har vi fortsatt jobba i 2 EM-Power som är ett uppdrag från Energimyndigheten där vi bland annat hjälper startups att kommersialisera energiinnovationer och i projektet DigiCiti arbetar vi vidare med avancerad styrning av värme i fastigheter.
 
Vi har med mycket lyckat resultat slutfört två projekt inom vårt fokusområde Intelligenta Transportsystem (ITS), det ena är projektet GFS (Genomförbarhetsstudie Elvägar E22) där vi tillsammans med våra partners skapade ett välgrundat och brett beslutsunderlag inför etablering av framtida storskalig utrullning av elvägar i Sverige och det andra är förstudien DPT (Drivmedelsteknologiers påverkan på transporteffektivitet) där vi utvecklat en prototyp till beslutsverktyg som ger åkerier och transportköpare stöd i att välja rätt drivmedelsteknologi för att bli fossilfria på ett transporteffektivt och kostnadseffektivt sätt. 
 
Vi har också haft glädjen att välkomna en ny styrelse som lagt ner ett stort arbete med att utveckla och stärka vår verksamhet.

Med dessa rader vill vi önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 
Vännerna på NetPort Science Park    

Vi avslutar året med en kort intervju med NetPorts tf VD Kristina Söderling

En klassisk öppning, hur känns det?
Det är väldigt roligt och intressant att få lära sig om NetPorts verksamhet och alla intressanta projekt som vi är delaktiga i. 
 
Kristina du har ju bara varit här 3 månader på 25% men vad har du ägnat din tid åt hittills, vilka förändringar har du gjort?
Under de här månaderna har fokus varit att se över organisationen samt att få en budget för 2024 i balans. 
Jag har genomfört förändringar i organisationen och anpassat den utifrån bolagets behov idag. Bland annat innebär det att vi skalar ner den administrativa sidan för att istället kunna växla upp på projektledarsidan. Eftersom NetPort numera är ett kommunalt bolag ser vi över hur vi kan dra nytta av det som t.ex. att vi efter behov kommer använda en ekonom som redan finns i kommunkoncernen.

Vad ser du att NetPort kan bidra med, varför finns NetPort?
Genom att initiera och driva projekt kan vi bidra med att stärka kommunens näringsliv och tillväxt.
Vi verkar även för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utvecklingen av kommunen,
näringslivet och Campus Karlshamn.

Vilka förändringar ser du framöver? Framtiden för NetPort Science Park?
Vi kommer i början av 2024 inleda rekrytering av ytterligare en projektledare med fokus ITS/Energi. Under 2024 ser vi också fram emot att utveckla ett samarbete med Campus Karlshamn. Sedan kommer jag med varm hand att lämna över min plats till den permanenta VDn som ska ta över rodret. Jag ser en ljus framtid för NetPort.
 
Sista frågan, vad är godast på julbordet? 
Sillen!

OM OSS
Genom att främja samverkan mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn skapar vi förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling.
Detta gör vi främst genom att initiera och delta i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners. Mellan områdena förmedlas kunskap, erfarenheter och kontakter, vilket genererar framgångsrika synergier.
Våra fokusområden är Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem (ITS).

www.netport.se  | info@netport.se

Pirgatan 2 | 374 35 Karlshamn, Sweden

Detta nyhetsbrev sändes till emma.callerstig@netport.se  för att du är medlem i NetPort Science Park eller har anmält dig via netport.se unsubscribe  |  © NetPort Science Park AB, All rights reserved