NETPORT NEWS JANUARI 2024

Vi söker en Projektledare inom området ITS/Energi  

Vill du bli en del av det härliga teamet på NetPort Science Park? Vi söker en driven projektledare som har erfarenhet och stort intresse för intelligenta transportsystem och energi. Har du dessutom förståelse för det regionala och nationella innovationssystemet och är en fena på att skriva projektansökningar så är du den vi söker. 

Kubicom hjälper NCC och Thomas Betong att skicka digitala följesedlar

Med hjälp av Kubicom som plattform har nu den första digitala följesedeln med betongdata skickats mellan Thomas Betong och NCC.
Med standarden BEAst som Kubicom bygger på möjliggörs att digital information skickas mellan parter vilket möter branschens krav på ökad redovisning av koldioxidavtryck.

Läs mer

LF Blekinge erbjuder utbildningar i Heta Arbeten och HLR

LF Blekinge arbetar skadeförebyggande på flera plan därför erbjuder de nu både HLR- och Heta Arbeten-utbildningar! För att skapa ett tryggare Blekinge. Utbildningarna riktar sig främst till företagskunder, men även föreningar och privatkunder.

Läs mer

Drivna Teknikcollege-elever, nyfikna åttondeklassare och engagerade företag under Möjligheternas Värld på Kreativum

Över 1 000 högstadieelever besökte Kreativum under Möjligheternas Värld. Där fick de prova på fyra olika teknikstationer under ledning av elever från Teknikcollege. Möjligheternas Värld arrangeras på initiativ av Teknikcollege och är en arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik. Evenemanget sker i samarbete med Volvo Cars, Södra, Uniper och Avalon Innovation.

Läs mer

Kärnkraften uträknad enligt ny strategisk scenariostudie

När BTH:s forskare jämför olika framtidsscenarier blir resultatet entydigt, ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv. Den gröna omställningen blir endast samhällsekonomiskt försvarbar med en satsning på energibesparingar och ny förnybar energi.
Forskare vid BTH kommer därför nu med en ny samhällsekonomisk jämförelse som stresstestar regeringens nya kärnkraftsfärdplan mot andra alternativ med hänsyn till International Energy Agencys (IEA) nya kostnadsuppskattningar. 

Läs mer

Välkommen till vår slutkonferens!

Nu är det dags att summera arbetet vi lagt ner i 2 EM-Power som är ett uppdrag vi fått av Energimyndigheten. Tillsammans med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och Örebro universitet har vi bara sista året hjälpt till att skriva 6 ansökningar till Energimyndighetens utlysningar för energiinnovationer. Vi har haft fokus på hur sociala perspektiv kan både påskynda omställningen men även bidra till att fler personer är anställningsbara och att energifattigdom, ojämställdhet och utanförskap minskar. Mer om detta och mycket annat får ni ta del av under vår slutsummering.

När: 28 februari, kl. 9.00 – 10.30
Var: Digitalt
Vänligen anmäl dig HÄR senast 27 februari.

Nytt initiativ för Cirkulär ekonomi

Under våren påbörjas ett nytt initiativ riktat mot industriföretag i Blekinge, som en del av projektet Kickstart 2. Initiativet kommer att ge lokala företag möjlighet att delta i en omvandling mot cirkulär ekonomi, vilket öppnar dörrar för både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Projektet tar i detta initiativ hjälp av expertstöd från Chalmers Industriteknik.
Chalmers Industriteknik kommer att stödja deltagande företag genom att:

  • Diskutera utmaningar och möjligheter för näringslivet med fokus på cirkulära flöden.
  • Identifiera och diskutera prioriterade aktiviteter för framtiden.
  • Kartlägga resursflöden och presentera lokala samt regionala möjligheter.
  • Utforska fördelarna med samverkan mellan företagen inom cirkulär ekonomi.
– Vårt mål är att skapa förutsättningar för företag att samarbeta för att utveckla nya, mer hållbara affärsmodeller. Detta innebär att se över hur vi använder material, förbättra designprocesser och hantera avfall effektivare, berättar Roland Porter, projektledare på Techtank.
– Som deltagare i detta projekt kommer ditt företag inte bara att bidra till en grönare framtid, utan också få tillgång till nya affärsmöjligheter med andra lokala företag. Detta är din chans att vara en del av den nödvändiga förändringen mot en mer hållbar industri, berättar Anders Qvarnström, projektledare på NetPort Science Park.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta roland.porter@techtank.se för att delta i detta aktuella initiativ.

Insatsen sker inom ramen för projektet Kickstart 2. Region Blekinge är projektägare och partners är Blekinge Tekniska Högskola, NetPort Science Park och Techtank. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Blekinge.

Välkommen till - 
Hur kan vi tillsammans bidra till hållbara innovationer för ett robustare samhälle?

Till dig som är utbildningsaktör och till dig inom offentlig sektor
Välkommen till dialog och workshop om hur utbildningsaktörer och offentlig sektor kan delta i utveckling av lösningar och innovationer för att lösa utmaningar i spåren av olika slags kriser, katastrofer och klimatförändringar.
Under hösten och vintern har vi blivit smärtsamt påminda om att kriser, katastrofer och klimatförändringar blivit en realitet även i vår del av världen. Blekinges geografiska läge, företag, offentlig sektor och idéburna organisationer som finns här, vår högskola, vår specialiseringsstrategi, samt våra snabba kontaktvägar m.m. är några av anledningarna till den regionala satsningen SustAid Syd. 
Utgångspunkten är att vi genom samarbete ska stötta näringsliv och företag för att få fram innovationer och lösningar inom kris, katastrof och klimatförändringar. 

Dag och tid: 27 februari, 13.00-16.00. 
PLATS: Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. RUM: Lövsalen
 

OM OSS
Genom att främja samverkan mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn skapar vi förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling.
Detta gör vi främst genom att initiera och delta i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners. Mellan områdena förmedlas kunskap, erfarenheter och kontakter, vilket genererar framgångsrika synergier.
Våra fokusområden är Digitala medier, Energi och Intelligenta transportsystem (ITS).

www.netport.se  | info@netport.se

Pirgatan 2 | 374 35 Karlshamn, Sweden

Detta nyhetsbrev sändes till emma.callerstig@netport.se  för att du är medlem i NetPort Science Park eller har anmält dig via netport.se unsubscribe  |  © NetPort Science Park AB, All rights reserved