Dela e-post:

FEBRUARI 2022

NetPorts nyhetsbevakning om hållbara transporter

Efter att kämpat med en pandemi de senaste åren har vi nu även krig i Europa. För transportsektorns del kommer man att påverkas av stängda luftrum och hamnar samt drivmedelsbrist i kombination med ytterligare höjningar av drivmedelspriser. 

Arbetet med klimatsmarta transporter forsätter dock med full fart och i detta nummer är det mycket fokus på elektrifiering.

Är du intresserad av fler nyheter så publiceras de kontinuerligt på GFS hemsida  (Genomförbarhetsstudie elvägspilot E22).

Ny digital plattform synliggör utbyggnad av laddstationer

En ny digital plattform ska samlat visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut. Det kommer att göra det enklare för företag och hushåll att planera sin omställning till fossilfria transporter. Tillväxtverket har nu beviljat stöd till plattformen som tas fram i tio regioner men som ska kunna användas i hela landet.

Läs mer

Internationellt intresse för Gotlands elväg

Projektet Smartroad Gotland, trådlös elöverföring i elvägar, finansieras av Trafikverket och har som syfte att sprida kunskap och erfarenhet. Projektet i Visby har följts av fler runtom i världen, först ett i centrala Tel Aviv, därefter två projekt i Tyskland, det ena statligt och det andra på energibolaget EnBWs anläggning. I höstas tillkom en testbana vid betalmotorvägen BreBeMi i nordöstra Italien, en sträcka som utvärderas inför potentiell kommande utbyggnad på motorvägen.

Läs mer

Ny mässa för kommersiella elfordon

Den 6–7 april är det dags för Skandinaviens första mässa för kommersiella elfordon. E-com Expo vid Arlanda kommer att både vara utställning, provkörningsplats och arena för seminarier.

Läs mer

Miljonprojekt om framtidens flygbränsle  

Är rester från algodlingar en av ingredienserna i framtidens fossilfria flygbränsle? Det och mycket mer ska studeras i ett nytt projekt vid Lunds tekniska högskola.

Läs mer

Pipeline för vätgas runt Bottenviken utreds

I jakten på hållbara bränslen ses vätgas alltmer som ett alternativ med stor potential. Nu inleds en förstudie om en vätgaspipeline runt Bottenviken.

Läs mer

Första spadtaget i miljardprojekt

Det ska bli ett nationellt testcenter för framtidens eldrivna fordon. Under onsdagen togs det första spadtaget för SEEL:s nya anläggning i Nykvarn, som får en unik inriktning mot tunga fordon.

Läs mer

550 miljoner till elektrifiering av tunga transporter

Under 2022 kommer 550 miljoner kronor att avsättas för stöd till arbete med elektrifiering av tunga transporter. Det meddelar regeringen efter att ha beslutat om en förordning som statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter.

Läs mer

Tankstation för vätgas ska byggas i Ljungby

Energibolaget PS Energi har fått 19 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att bygga en ny tankstation för grön vätgas vid E4 i Ljungby i Småland. Vätgasen ska produceras i en ny lokalt belägen produktionsanläggning.

Läs mer

Norska posten lägger stororder hos Volvo

Norska Posten har beställt 29 elektriska lastbilar från Volvo Lastvagnar. Beställningen är en av de största i Europa i sitt slag.

Läs mer

Volvo sålde flest helelektriska lastbilar i Europa

Med en marknadsandel på 42 procent var Volvo Lastvagnar den tillverkare som sålde flest tunga helelektriska lastbilar i Europa under 2021. Antalet ordrar, inräknat avsiktsförklaringar, i hela världen landade på drygt 1 100.

Läs mer

Endast fossilfria leveransalternativ hos Lyko

Numera kan kunder till Lyko endast välja fossilfria leveranser när de handlar hos e-handlaren tillika skönhetsspecialisten. Lyko är en av de största e-handlarna i landet och köper upp transporter för leverans av produkterna. För att påskynda omställningen till fossilfria leveransalternativ, väljer företaget att alla kundleveranser ska ske med fossilfria fordon och premierar de aktörer som lyckas vara fossilfria.  

Läs mer

Nationell satsning på laddinfrastruktur för lastbilar  

Jönköping Energi har inlett samarbete med Öresundskraft, Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar.  Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Fordonen rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg.   

Läs mer

Korta fakta om reduktionsplikten
Från första juli 2018 gäller en reduktionsplikt på den bensin och diesel som säljs i Sverige. Det handlar om genomsnittlig reduktion av växthusgaser, jämfört med 100 procent fossilt bränsle, på den totala volym som säljs i Sverige.
https://www.trailer.se/artikel/korta-fakta-om-reduktionsplikten

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel
Under måndagen meddelade regeringen att de kommer att lämna in en ansökan till EU om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel i tio år. I slutet av året löper det nuvarande statsstödsgodkännande för skattebefrielse ut, och regeringen anser att användningen av biodrivmedel kommer att bidraga till att landets energi- och klimatpolitiska mål uppfylls.
https://www.transportnet.se/article/view/835018/regeringen_ansoker_om_fortsatt_skattebefrielse_for_biodrivmedel

Utsläppen från trafiken svagt nedåt under 2021
Utsläppen från växthusgaser från trafiken i Sverige var 0,3 procent lägre under 2021 jämfört med 2020, trots att trafiken ökade. Det visar preliminära siffror från Trafikverket. Orsakerna är energieffektivisering, elektrifiering och en ökad andel biodrivmedel.
https://www.akeritidning.se/sv/nyheter/utslappen-fran-trafiken-svagt-nedat-under-2021
 

Detta mail skickades till emma.callerstig@netport.se  |  eftersom du angett att du är intresserad av hållbara transporter. Om du inte önskar få dessa utskick längre vänligen avprenumerera  |  © NetPort Science Park AB, All rights reserved